ჩვენ ზოოპარკში ჩატარდა მასტერკლასი პლასტილინის დამზადებაში